» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Vračar za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Akti gradskih opština Vračar
18

Odluka o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
33

Odluka o prestanku važenja Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
33

Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa ustanove Sportsko-rekreativno-obrazovni centar „Vračar” Beograd – u likvidaciji

Akti gradskih opština Vračar
33

Program unapređenja socijalne zaštite na teritoriji gradske opštine Vračar u 2020. godini

Akti gradskih opština Vračar
36

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
36

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
36

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova i članica Komisije za propise, upravu i administrativno-mandatna pitanja

Akti gradskih opština Vračar
37

Rešenje o razrešenju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
37

Rešenje o razrešenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
37

Rešenje o razrešenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar