» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Zaključak o preraspodeli prihoda između budžeta grada Beograda i budžeta gradskih opština za period od 1. januara do 31. marta 2007. godine

Akti Grada
1

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeć a „Ada Ciganlija”

Akti Grada
18

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Beograd-put”

Akti Grada
27

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije koridora dalekovoda 110 kV broj 101 AB od trafo stanice „Beograd 3” do termoelektrane „Kostolac” deonica na teritoriji grada Beograda, opština Voždovac i opština Grocka

Akti Grada
28

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Mileševske, Vojvode Dragomira, Cara Nikolaja II i Radoslava Grujića, opština Vračar

Akti Grada
29

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije prostorne celine između ulice Cara Dušana, saobraćajnice T6, lesnog odseka Dunava, Zemunskog groblja i granice Regulacionog plana staro jezgro Zemuna – Pregrevica – opština Zemun

Akti Grada
30

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Generalnog plana Beograda 2021 (Izmena i dopuna GP 2/2006)

Akti Grada
31

Pokazatelj rasta cena na malo u decembru 2006. godine

Akti Grada
31

Rešenje o verifikaciji mandata odbornika Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
31

Odluka o šestoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Voždovac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
35

Odluka o privremenom finansiranju opštine Voždovac za period od 1. januara do 31. marta 2007. godine

Akti gradskih opština Voždovac
35

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
35

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
35

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
36

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
36

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
36

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Opštinske komisije za rešavanje stambenih potreba boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica

Akti gradskih opština Voždovac
36

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta mesnih zajednica sa teritorije opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
37

Odluka o sedmoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Voždovac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
40

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
40

Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje o razrešenju zamenika predsednika gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
40

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća

Akti gradskih opština Vračar
40

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Vračar za 2007. godinu

Akti gradskih opština Vračar
41

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi

Akti gradskih opština Vračar
43

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
44

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
48

Odluka o izmeni Odluke o Opštinskoj upravi

Akti gradskih opština Zvezdara
48

Odluka o četvrtom dopunskom budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2006. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
54

Odluka o pružanju usluga pravne pomoći u gradskoj opštini Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
55

Rešenje privremenom finansiranju gradske opštine Novi Beograd za 2007. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
61

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2006. godinu

Akti gradskih opština Palilula
67

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
67

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Palilula za period I–III 2007. godine

Akti gradskih opština Palilula
74

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2006. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
77

Odluka o privremenom finansiranju opštine Rakovica za period I–III 2007. godine

Akti gradskih opština Rakovica
81

Odluka o organizovanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
83

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Rakovica
84

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu na upravljanje „Sportskog centra IMR” Privrednom društvu „Sportski centar Rakovica”d.o.o.

Akti gradskih opština Rakovica
84

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Poslovni centar – Rakovica” za 2007. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
84

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Poslovni centar – Rakovica” za 2006. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
84

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
84

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
85

Zaključak o upisu prava svojine na zgradi opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
85

Odluka o Opštinskoj upravi gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
90

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
103

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama lica koja bira, imenuje i postavlja Skupština opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
103

Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Savski venac za I–III 2007. godine

Akti gradskih opština Savski venac
104

Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
104

Odluka o postavljenju direktora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
104

Rešenje o prestanku funkcije predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
105

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
105

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
105

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad’’, j.p.

Akti gradskih opština Stari grad