» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 63-2023, izdat 2023-09-12
veličina 286.71 Kb
1

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Akcionog plana za održive izvore energije i klimu

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Akcionog plana za zeleni grad (GCAP)

Akti Grada
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac o dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
5

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
5

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
7

Odluka o Upravi Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
15

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
21

Odluka o budžetu Gradske opštine Sopot za 2020. godinu

Akti gradskih opština Sopot
38

Odluka o lokalnom ombudsmanu Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
41

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
42

Ispravka Odluke o izmeni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Novi Beograd

Ispravke
42

Ispravka Statuta Gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst 2)

Ispravke
42

Ispravka Rešenja o obrazovanju Komisije za spomenike i nazive ulica, trgova i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Ispravke