» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik kojim se utvrđuju cene usluga za kontrolu i smanjenje populacije glodara, insekata i štetnih organizama i polsove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama na teritoriji grada Beograda sa Cenovnikom

Akti Grada
2

Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Beograd za 2020. godinu

Akti Grada
3

Poslovnik Veća Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
6

Odluka o ustupanju na upravljanje i korišćenje tri kvatromarana Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije Surčin

Akti gradskih opština Surčin
6

Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije Surčin na Odluku kojom se usvaja Cenovnik zakupa bilborda sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Surčin
7

Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije Surčin na Odluku o izmeni Cenovnika usluga u ugostiteljskim i sportskim objektima sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
11

Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane GO Surčin na Odluku o utvrđivanju cenovnika za pružanje usluga zimske službe sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
12

Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće Poslovni centar – Voždovac, Beograd

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
13

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd”

Кolektivni ugovori