» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 14-2023, izdat 2023-02-27
veličina 216.84 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga za parkiranje vozila na opštim parkiralištima u zoniranom području i van zoniranog područja sa Odlukom

Akti Grada
2

Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2020. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
20

Odluka o prestanku važenja Odluke o pravobranilaštvu Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
20

Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Voždovac
21

Odluka o izmenama Odluke o nekategorisanim putevima na području Gradske opštine Voždovac 20 Odluka o nastavku obavljanja delatnosti Ustanove Sportski centar „Voždovac” u formi društva sa ograničenom odgovornošću pod nazivom Sportski centar „Voždovac” d.o.o. Beograd

Akti gradskih opština Voždovac
23

Odluka o imenovanju ovlašćenih predstavnika osnivača u Skupštini privrednog društva Sportski centar „Voždovac” d.o.o. Beograd

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika pravobranioca Gradske opštine Voždovac zbog podnete ostavke

Akti gradskih opština Voždovac
24

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika pravobranioca Gradske opštine Voždovac zbog podnete ostavke

Akti gradskih opština Voždovac
24

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika pravobranioca Gradske opštine Voždovac zbog podnete ostavke

Akti gradskih opština Voždovac
24

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
24

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Ustanove Sportski centar „Voždovac” 24 Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Nadzornog odbora Ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik JP „Pijace i zelenilo Grocka” sa Odlukom

Akti gradskih opština Grocka
26

Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću kablovska distribucija Surčin na Odluku o izmenama i dopuni Odluke o cenama usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
26

Ispravka Rešenja o izmenama Rešenja o visini koeficijenata za utvrđivanje plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Zemun i Javnom pravobranilaštvu Gradske opštine Zemun

Ispravke