» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradske elektrane” na Odluku o cenama

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Gradska čistoća’’ na Odluku o cenama

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradski vodovod i kanalizacija’’ na Odluku o cenama

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini posebne naknade za održavanje stambenih zgrada JP „Gradsko stambeno”

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću „Gradsko stambeno” na Odluku o visini naknade za održavanje higijene (redovno čišćenje i pranje)

Akti Grada
3

Pokazatelj rasta cena na malo u januaru 2007. godine

Akti Grada
3

Odluka o osnivanju i izdavanju „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju mesnih zajednica za područje gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Zemun”, Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Zemun”, Zemun za 2007. godinu

Akti gradskih opština Zemun
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o ustanovljenju javnih priznanja opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
5

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Opštinske uprave gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
6

Rešenje o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
6

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
6

Odluka o ustupanju prava upravljanja poslovnim prostorom gradske opštine Čukarica Javnom preduzeć u „Poslovni prostor opštine Čukarica – JP”

Akti gradskih opština Čukarica
7

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Grocka za 2007. godinu

Akti gradskih opština Grocka
7

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program poslovanja JKSP „Grocka” za 2007. godinu

Akti gradskih opština Grocka
7

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća – Direkcije za građevinsko zemljište, urbanizam i izgradnju opštine Grocka za 2007. godinu, sa Finansijskim planom za 2007. godinu

Akti gradskih opština Grocka
7

Rešenje o određivanju naziva ulica u selu Jagnjilo

Akti gradskih opština Mladenovac
8

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju naziva ulica u vikend naselju na Kosmaju

Akti gradskih opština Mladenovac
8

Zaključak o ispravci greške

Akti gradskih opština Mladenovac
9

Odluka o izradi druge izmene i dopune Plana detaljne regulacije centralne zone Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
9

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o privremenom finansiranju gradske opštine Obrenovac za period od 1. januara do 31. marta 2007. godine

Akti gradskih opština Obrenovac
10

Rešenje o opštim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
11

Ispravka Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Domom zdravlja „Dr Milorad Vlajković”, Barajevo

Ispravke