» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Cenovnika usluga za kontrolu i smanjenje populacije glodara, insekata i štetnih organizama i poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama na teritoriji grada Beograda sa Izmenom i dopunom Cenovnika

Akti Grada
2

Pravilnik o dopuni Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Beogradu

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja Sremčica, za deo blokova 186 i 187, gradska opština Čukarica

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Privredne zone „Ivo Lola Ribar” u Zelezniku, gradska opština Čukarica

Akti Grada
5

Odluka o obrazovanju Komisije za planove

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o prestanku dužnosti zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o imenovanju zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i srednjoškolaca

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac za 2020. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca za period 1. januar – 31. decembar 2020. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac za 2020. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitaka JP „Toplifikacija” Lazarevac za 2018. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za kulturu Lazarevac sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2020. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada za 2020. godinu, sa finansijskim planom „Prvog prigraskog pozorišta Lazarevac” Lazarevac za 2020. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac za 2020. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac