» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 68-2024, izdat 2024-05-30
veličina 539.08 Kb
1

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane”

Akti Grada
17

Rešenje o razrešenju predsednika opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Rešenje o izboru predsednika opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje zamenika predsednika opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
18

Rešenje o razrešenju dužnosti članova Opštinskog veća opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
18

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
18

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
18

Rešenje o razrešenju dužnosti načelnika Opštinske uprave opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
18

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
19

Rešenje o razrešenju dužnosti zamenika načelnika Opštinske uprave opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
19

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
19

Rešenje o izboru članova Administrativno-mandatne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
19

Rešenje o izboru članova radnih tela Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
20

Rešenje o postavljenju direktora Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
20

Rešenje o razrešenju dužnosti direktora JP za informisanje i kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
20

Rešenje o postavljenju direktora JP za informisanje i kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
20

Rešenje o razrešenju dužnosti direktora JKP „10. oktobar”, Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
20

Rešenje o postavljenju direktora JKP „10. oktobar”, Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
21

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnih odbora i Nadzornih odbora JKP „10. oktobar”, Barajevo, Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Barajevo i JP za informisanje i kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
21

Rešenje o imenovanju predsednika i članova upravnih odbora i nadzornih odbora JKP „10. oktobar”, Barajevo, Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Barajevo i JP za informisanje i kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
22

Zaključak o subvencionisanju cena usluga grejanja

Akti gradskih opština Barajevo
22

Odluka o utvrđivanju zona korišćenja prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Odluka o osnivanju Fonda za zaštitu životne sredine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program ulaganja sredstava fonda u sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica proizvodnje uglja i električne energije u opštini Lazarevac u 2007. godini

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju groblja „Lazarevac 2” u Šopiću

Akti gradskih opština Lazarevac
27

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Opštinske uprave gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2007. godinu

Akti gradskih opština Surčin
27

Ispravka Zaključka o upisu prava svojine na zgradi opštine Rakovica

Ispravke