» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju i raspoređivanju sredstava za vreme privremenog finansiranja grada Beograda u periodu januar–mart 2007. godine

Akti Grada
18

Rešenje o davanju saglasnosti na cene pijačnih usluga Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace” sa Cenovnikom pijačnih usluga

Akti Grada
22

Rešenje o davanju saglasnosti Preduzeću za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar” na Odluku o cenama dimničarskih usluga za domać instva u sistemu objedinjene naplate sa Odlukom o cenama dimničarskih usluga za domaćinstva u sistemu objedinjene naplate

Akti Grada
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Prodajne galerije „Beograd” iz Beograda, Kosančićev venac br. 19

Akti Grada
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za kulturu „Grocka” iz Grocke, ulica Smederevski put br. 174

Akti Grada
23

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o privremenom finansiranju gradske opštine Novi Beograd za 2007. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
23

Odluka o određivanju načina i kriterijuma za dodelu u zakup poslovnog prostora, čiji je korisnik gradska opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
24

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac o zoniranju i utvrđivanju zakupnina za zidani poslovni prostor sa Odlukom o zoniranju i utvrđivanju zakupnina za zidani poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na otvorenom Tržnom centru Obrenovac sa Odlukom o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na otvorenom Tržnom centru Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Fonda za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o redu na otvorenom Tržnom centru u Obrenovcu sa Pravilnikom o redu na otvorenom Tržnom centru u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac