» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o naknadi dimničarskih usluga za domaćinstva u sistemu objedinjene naplate JKP „Infostan”

Akti Grada
1

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
1

Odluka o završnom računu budžeta opštine Zemun za 2002. godinu

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju JP „Poslovni prostor Zemun” za 2002. godinu

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JP „Poslovni prostor Zemun” za 2003. godinu sa prilogom o načinu i izvorima prihoda za isplatu zarada u 2003. godini u JP „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti javnog pravobranioca opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Odluka o završnom računu budžeta opštine Novi Beograd za 2002. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
9

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi

Akti gradskih opština Novi Beograd
9

Rešenje o prestanku mandata Miodragu Vasiljević u, odborniku u Skupštini opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
9

Rešenje o razrešenju dva člana Izvršnog odbora Skupštine opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
9

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski i poslovni centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
10

Odluka o organizaciji organa i radu opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
18

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta za izgradnju poslovno-stambenog kompleksa na kat. parceli broj 208/33 KO Barajevo investitora Preduzeća „Ufar” DOO, Beograd, ul. Žanke Stokić broj 2

Akti gradskih opština Barajevo
19

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta za izgradnju bazne radio-stanice sa pripadajućim antenama u Meljaku na kat. parc. broj 108/6 KO Baćevac investitora Mešovitog preduzeća mobilne telekomunikacije „Srbija” BK–PTT MOBTEL iz Novog Beograda, Bulevar umetnosti broj 19a

Akti gradskih opština Barajevo
19

Poslovnik o izmenama Poslovnika Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
20

Rešenje o verifikaciji mandata odbornicima SO Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
20

Rešenje o izboru članova radnih tela Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
20

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativnomandatne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
20

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
21

Rešenje o razrešenju sekretara Opštinskog veća opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
21

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
21

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
21

Rešenje o razrešenju predsednika i članova upravnih odbora i nadzornih odbora JKP „10. oktobar” i Direkcije za građevinsko zemljište i Nadzornog odbora JP za informisanje Barajevo – 197

Akti gradskih opština Barajevo
22

Rešenje o imenovanju predsednika i članova upravnih odbora i nadzornih odbora JKP „10. oktobar” i Direkcije za građevinsko zemljište i Nadzornog odbora JP za informisanje Barajevo – 198

Akti gradskih opština Barajevo
22

Uverenje o izboru za predsednika opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
22

Urbanistički projekat za izgradnju proizvodnog pogona – mini-mlekare i poslovnog prostora na kat. parceli broj 2337/1 KO Čibutkovica

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
26

Odluka o potvrđivanju odluke Izvršnog odbora Skupštine opštine Mladenovac o utvrđivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Mladenovac za vreme vanrednog stanja

Akti gradskih opština Mladenovac
26

Odluka o utvrđivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Mladenovac za vreme vanrednog stanja

Akti gradskih opština Mladenovac
26

Ispravka Odluke o samodoprinosu za teritoriju mesne zajednice Selo Mladenovac

Ispravke