» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 98-2024, izdat 2024-07-01
veličina 712.29 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o privremenom finansiranju grada Beograda za 2007. godinu

Akti Grada
1

Rešenje o izmeni Rešenja o privremenom utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i privremenom utvrđivanju prihoda i primanja koji pripadaju gradu odnosno gradskim opštinama u 2007. godini

Akti Grada
1

Rešenje o produženju Rešenja o utvrđivanju i raspoređivanju sredstava za vreme privremenog finansiranja grada Beograda u periodu januar – april 2007. godine

Akti Grada
13

Zaključak o izmeni Zaključka o preraspodeli prihoda između budžeta grada Beograda i budžeta gradskih opština za period od 1. januara do 31. marta 2007. godine

Akti Grada
14

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Sporazum o merilima, kriterijumima i postupku za smanjenje broja zaposlenih u Javnom preduzeću „Sava centar”, čiji je osnivač grad Beograd, usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena sa Sporazumom

Akti Grada
16

Pokazatelj rasta cena na malo u martu 2007. godine

Akti Grada
16

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
16

Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje o imenovanju zamenika predsednika gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
16

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća

Akti gradskih opština Vračar
16

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
17

Odluka o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
18

Odluka o izradi plana generalne regulacije dela naselja Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Odluka o izradi plana detaljne regulacije centra Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
20

Odluka o izradi plana detaljne regulacije groblja Stubica

Akti gradskih opština Lazarevac
20

Odluka o izradi plana detaljne regulacije groblja Lukavica

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela vodotoka reke Lukavice

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju ulice Milana Kojića između ulice Svetog Save i ulice Kralja Petra Prvog u Lazarevcu 21

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za proširenje groblja u naseljenom mestu Šopić, gradska opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Rešenje o prestanku funkcije članu Opštinskog veća gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Programa uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja objekata zajednič ke komunalne potrošnje za 2007. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Fonda za zaštitu životne sredine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu životne sredine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
25

Odluka o pripremanju plana detaljne regulacije za ulicu Mome Stevanovića u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
25

Odluka o pripremanju plana detaljne regulacije za ulicu Sestara Marjanović u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
26

Odluka o dopuni Statuta JP za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti javnih komunalnih preduzeća