» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju i raspoređ ivanju sredstava za vreme privremenog finansiranja grada Beograda u periodu januar–april 2007. godine

Akti Grada
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog preduzeća „Sava centar”, sa cenovnikom

Akti Grada
22

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika

Akti gradskih opština Voždovac
22

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o razreš enju i imenovanju Izborne komisije opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju i godišnji obračun Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun” za 2006. godinu

Akti gradskih opština Zemun
23

Odluka o dopuni odluka Skupštine opštine Novi Beograd broj H-020-226 od 27. decembra 2005. godine i broj H-020-92 od 13. juna 2006. godine

Akti gradskih opština Novi Beograd
23

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije za izbor odbornika u Skupštinu opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Rešenje o razrešenju direktora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Rešenje o imenovanju direktora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora JP Sportski i poslovni centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Uputstvo o pružanju pravne pomoći građanima

Akti gradskih opština Rakovica
25

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za ulicu Mome Stevanovića u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
26

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za ulicu Sestara Marjanović u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
27

Rešenje o davanju saglasnosti na pijačni red na zelenoj pijaci i stočnoj pijaci i vašaru poljoprivredne mehanizacije i opreme Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca sa pijačnim redom

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac