» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o privremenom finansiranju grada Beograda za 2007. godinu

Akti Grada
1

Rešenje o izmeni Rešenja o privremenom utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i privremenom utvrđivanju prihoda i primanja koji pripadaju gradu odnosno gradskim opštinama u 2007. godini

Akti Grada
1

Rešenje o utvrđivanju i raspoređivanju sredstava za vreme privremenog finansiranja grada Beograda u periodu januar–jun 2007. godine

Akti Grada
15

Zaključak o izmeni Zaključka o preraspodeli prihoda između budžeta grada Beograda i budžeta gradskih opština za period od 1. januara do 30. aprila 2007. godine

Akti Grada
15

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „Beograd-put” na Cenovnik radova za redovno održavanje kolovoza i trotoara

Akti Grada
15

Pokazatelj rasta cena na malo u aprilu 2007. godine

Akti Grada
15

Odluka o završnom računu budžeta opštine Rakovica za 2006. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
25

Zaključak o nemogućnosti angažovanja revizora za završni račun budžeta opštine Rakovica za 2006. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
26

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
26

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o sahranjivanju i grobljima opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
27

Rešenje o prestanku mandata odbornicima Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
27

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
27

Rešenje o izboru savetnika predsednika opštine

Akti gradskih opština Rakovica
27

Rešenje o izboru savetnika zamenika predsednika opštine

Akti gradskih opština Rakovica
28

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
28

Odluka o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuš tanje otpadnih voda u gradsku kanalizaciju

Akti gradskih opština Mladenovac
30

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o održavanju čistoće u opštini Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
31

Rešenje o razrešenju članova Opštinskog veća opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
31

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke Upravnog odbora JKP „Parking servis”, Obrenovac iz Obrenovca o visini naknada za parkiranje na određenim i uređenim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o visini naknade za parkiranje na određenim i uređenim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac br. 17/01 od 7. februara 2007. godine

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Statut Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica”

Akti javnih komunalnih preduzeća