» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 14-2024, izdat 2024-02-28
veličina 249.65 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga Javnog preduzeća „Ada Ciganlija’’ sa Cenovnikom usluga Javnog preduzeća „Ada Ciganlija’’

Akti Grada
3

Kolektivni ugovor kod poslodavca Gradskog saobrać ajnog preduzeća „Beograd’’

Akti Grada
14

Odluka o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
16

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o privremenom finansiranju gradske opštine Vračar za 2007. godinu

Akti gradskih opština Vračar
17

Rešenje o određivanju opštinskog menadžera gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
17

Odluka o završnom računu budžeta opštine Zemun za 2006. godinu

Akti gradskih opština Zemun
25

Odluka o izmeni Odluke o privremenom finansiranju gradske opštine Lazarevac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Odluka o dopuni Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Odluka o prestanku Fonda za korišćenje sredstava od naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i uglja opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Program izgradnje objekata vodovoda i kanalizacije opštine Lazarevac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Fonda za zaštitu životne sredine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac’’, Lazarevac o dopuni Cenovnika ostalih komunalnih usluga koje pruža JPKP „Lazarevac’’, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Rešenje o promeni naziva ulica u selu Rajkovac

Akti gradskih opština Mladenovac
27

Rešenje o promeni naziva ulice u KO Dubona – 27

Akti gradskih opština Mladenovac
27

Rešenje o promeni naziva ulica u selu Granice

Akti gradskih opština Mladenovac
28

Rešenje o određivanju naziva ulice u selu Jagnjilo

Akti gradskih opština Mladenovac
29

Odluka o izmenama Odluke o privremenom finansiranju gradske opštine Sopot za 2007. godinu

Akti gradskih opština Sopot
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Agrar-Surčin’’ za 2007. godinu

Akti gradskih opština Surčin
29

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Privredne komore Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća
30

Odluka o dopuni Cenovnika ostalih komunalnih usluga koje pruža JPKP „Lazarevac’’, Lazarevac

Akti javnih komunalnih preduzeća