» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 32-2023, izdat 2023-05-22
veličina 295.29 Kb
1

Rešenje gradonačelnika grada Beograda broj 5-7556/20-G od 25. decembra 2020. godine

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2020. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
18

Odluka o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2021. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
32

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
35

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
35

Rešenje o potvrđivanju Rešenja koje je donelo Veće Gradske opštine Voždovac između dve sednice Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
36

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Voždovac 36 Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
36

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
36

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Ustanove „Dom kulture Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
37

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove „Dom kulture Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
37

Rešenje o razrešenju direktora „Humanitarne fondacije – srcem za Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
37

Rešenje o imenovanju direktora „Humanitarne fondacije – srcem za Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
37

Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
39

Zaključak o ispravci Rešenja o izboru Komisije za urbanizam i komunalno-stambene delatnostiSkupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
39

Zaključak o ispravci greške u Rešenju o izboru Komisije za predstavke i žalbe Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac