» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o dodeli zvanja počasni građanin Beograda Nelsonu Mendeli – bivšem predsedniku Južnoafričke Republike

Akti Grada
1

Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Beograd

Akti Grada
2

Odluka o izradi plana generalne regulacije mreže javnih garaža

Akti Grada
3

Odluka o izradi plana generalne regulacije mreže stanica za snabdevanje gorivom

Akti Grada
4

Odluka o izradi plana detaljne regulacije Banjič kog kišnog kolektora...

Akti Grada
5

Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela centrane zone Novog Beograda – deo Bloka 16, izmeđ u ulica: Ušće, Bulevar Nikole Tesle i javne zelene površine uz Bulevar Mihaila Pupina

Akti Grada
5

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za „BG sportski centar Kovilovo”

Akti Grada
6

Odluka o izradi plana detaljne regulacije stambenog naselja „Višnjičko polje”, opština Palilula i opština Zvezdara

Akti Grada
7

Odluka o izradi plana detaljne regulacije dubodoline Repiškog potoka na Banovom brdu, opština Čukarica

Akti Grada
8

Program uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2007. godinu

Akti Grada
30

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Savski venac

Akti Grada
32

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Čukarica

Akti Grada
35

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Rakovica

Akti Grada
37

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Palilula

Akti Grada
40

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Voždovac

Akti Grada
43

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o osnivanju Turističke organizacije Beograda

Akti Grada
43

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Biblioteke „Vlada Aksentijević” iz Obrenovca

Akti Grada
43

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju osnovnih škola na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
52

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju srednjih škola na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
56

Zaključak o angažovanju eksterne revizije završnog računa budžeta grada Beograda za 2006. godinu

Akti Grada
56

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika pijačnih usluga Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace” sa Odlukom o dopuni Cenovnika pijačnih usluga

Akti Grada
57

Izveštaj o radu građanskog branioca za grad Beograd za period od 14. septembra do 31. decembra 2006. godine

Akti Grada