» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Plan detaljne regulacije područja između ulica: Svetog Nikole (Baja Sekulića), Topličke, Dimitrija Tucovića i Ruzveltove – opština Zvezdara

Akti Grada
21

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije stambenog naselja „Višnjičko polje”, opština Palilula i opština Zvezdara, Beograd

Akti Grada
22

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za područje između ulica: Francuske, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška i postojeće pruge na Dorćolu, opština Stari grad

Akti Grada
23

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za „BG sportski centar Kovilovo”

Akti Grada
24

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Banjičkog kišnog kolektora

Akti Grada
25

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dubodoline Repiškog potoka na Banovom brdu, opština Čukarica

Akti Grada
26

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Bloka 70 u Novom Beogradu (I faza)

Akti Grada
27

Odluka o izmeni Odluke o dodeljivanju stanova na kojima je korisnik opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
28

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o dodeli garaž a u zakup na kojima je korisnik opština Vračar 28

Akti gradskih opština Vračar
28

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
28

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
28

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
29

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
29

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
29

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
29

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
29

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
29

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
30

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
30

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
30

Odluka o stavljanju van snage rešenja sa šeste sednice Skupštine opštine Barajevo održane 30. aprila 2007. godine

Akti gradskih opština Barajevo
31

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama lica koja bira, postavlja i imenuje Skupština opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
31

Rešenje o razrešenju članova Administrativnomandatne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
31

Rešenje o izboru članova Administrativno-mandatne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
31

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Skela”, Skela, Obrenovac

Ispravke