» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Palilula za 2006. godinu.

Akti gradskih opština Palilula
2

Plan detaljne regulacije za deo naselja Zvečka 2 u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
3

Plan detaljne regulacije za deo naselja Zvečka 3 u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
10

Odluka o osnivanju Ustanove kulture „Braća Stamenković – Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
10

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture „Braća Stamenković – Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
11

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „Braća Stamenković – Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
11

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture „Braća Stamenković – Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
11

Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula” – 11

Akti gradskih opština Palilula
11

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje Poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
11

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Obrenovac 11

Akti gradskih opština Obrenovac
12

Odluka o izmeni Odluke o sticanju i načinu korišć enja stanova u državnoj svojini na kojima je korisnik gradska opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
12

Plan opšteg uređenja izletišta Zabran u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
47

Plan detaljne regulacije za deo naselja Rvati u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
54

Plan detaljne regulacije za deo naselja Petlovo brdo u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
62

Plan detaljne regulacije za deo naselja Zabrežje u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
70

Druga izmena i dopuna Plana detaljne regulacije centralne zone Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
71

Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za deo Rvata kod autobuske stanice

Akti gradskih opština Obrenovac
72

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
73

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
73

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac sa Odlukom o dopuni Statuta Javnog preduzeća „Poslovni prostor”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
74

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”, Obrenovac – 74

Akti gradskih opština Obrenovac
74

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
74

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
74

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
75

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac