» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Pravilnik o izmenama Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi

Akti Grada
1

Zaključak o pristupanju izradi regulacionog plana dela centralne zone – bloka između ulica: Solunske, Cara Uroša, Mike Alasa i Dračke – opština Stari grad

Akti Grada
1

Zaključak o pristupanju izradi regulacionog plana za deo područja centralne zone – blok između granica Detaljnog urbanističkog plana Kliničkoinstitutskog centra Medicinskog fakulteta i ulica: Durmitorske, Kneza Miloša, Miloša Pocerca, Resavske (General Ždanova) i Višegradske

Akti Grada
2

Pokazatelj rasta cena na malo u martu 2003. godine

Akti Grada
2

Odluka o završnom računu budžeta opštine Zvezdara za 2002. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Odluka o merama u vreme vanrednog stanja

Akti gradskih opština Novi Beograd
5

Odluka o isticanju zastave Republike Srbije na teritoriji opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Odluka o završnom računu budžeta opštine Palilula za 2002. godinu sa Izveštajem o izvršenju budžeta opštine Palilula za period januar–decembar 2002. godine

Akti gradskih opština Palilula
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
9

Odluka o završnom računu budžeta opštine Savski venac za 2002. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
12

Zaključak o promeni javnog poziva SO Savski venac broj 06-1-3/2002-I-01 od 2. jula 2002. godine – 216

Akti gradskih opština Savski venac
12

Odluka o završnom računu budžeta opštine Stari grad za 2002. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
14

Odluka o pristupanju u članstvo Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije

Akti gradskih opština Stari grad
14

Rešenje o obrazovanju Koordinacionog odbora za volonterski humanitarni rad na teritoriji opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
15

Odluka o izmeni odluke o budžetu opštine Mladenovac za 2003. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
15

Odluka o pripremanju urbanističkog projekta za rekonstrukciju i dogradnju stambenog objekta na k. p. br. 43/10 KO Varoš Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
16

Odluka o pripremanju urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta na k. p. br. 2188/11 KO Selo Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
16

Odluka o pripremanju urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta na k. p. br. 311/48 i 311/49 KO Varoš Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac