» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave

Akti Grada
1

Odluka o budžetu grada Beograda za 2007. godinu

Akti Grada
13

Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda i primanja koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2007. godini

Akti Grada
16

Odluka o završnom računu budžeta grada Beograda za 2006. godinu

Akti Grada
33

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda – 33

Akti Grada
38

Odluka o izmenama Odluke o opštinskim administrativnim taksama

Akti Grada
40

Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi – 40

Akti Grada
40

Odluka o izmeni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Akti Grada
41

Odluka o izmeni Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

Akti Grada
41

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja Grad Beograd

Akti Grada
41

Odluka o podizanju spomenika Petru Kočiću u Beograd

Akti Grada
41

Pravila Oktobarskog salona

Akti Grada
42

Pravila Beogradskog letnjeg festivala – BELEFa

Akti Grada
43

Pravila Beogradskog džez festivala

Akti Grada
44

Pravila Beogradskih muzičkih svečanosti – BEMUSa

Akti Grada
45

Pravila Međunarodnog takmičenja muzičkih umetnika

Akti Grada
46

Pravila Međunarodnog susreta dece Evrope „Radost Evrope”

Akti Grada
48

Pravila Međunarodnog filmskog festivala – FEST-a

Akti Grada
49

Pravila Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma

Akti Grada
51

Pravila Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala – BITEF-a

Akti Grada
52

Pravila Filmskog festivala u Sopotu

Akti Grada
53

Pravila Beogradskog sajma knjiga

Akti Grada
55

Rešenje o razrešenju sekretara Gradske izborne komisije

Akti Grada
55

Rešenje o imenovanju sekretara Gradske izborne komisije

Akti Grada
55

Rešenja o promeni naziva ulica na teritoriji gradskih opština: Palilula, Voždovac, Zvezdara, Novi Beograd i Rakovica

Akti Grada
56

Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave

Akti Grada
58

Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti u Beogradu

Akti Grada
58

Sporazum o dopuni Sporazuma o merilima, kriterijumima i postupku za smanjenje broja zaposlenih u javnim preduzećima komunalne delatnosti čiji je osnivač Grad Beograd usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena

Akti Grada
58

Rešenje o davanju saglasnosti na Dopunu sporazuma o merilima, kriterijumima i postupku za smanjenje broja zaposlenih u Javnom preduzeću „Sava centar” čiji je osnivač Grad Beograd, usled tehnološ kih, ekonomskih i organizacionih promena sa Sporazumom o dopuni Sporazuma

Akti Grada
59

Rešenje o davanju saglasnosti Gradskom saobraćajnom preduzeću „Beograd” na Odluku o cenama prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju sa Cenovnikom

Akti Grada
60

Rešenje o davanju saglasnosti Saobraćajnom preduzeću „Lasta” na Cenovnik o naknadama za prevoz putnika i prtljaga na gradskim i prigradskim linijama na području Beograda sa Cenovnikom

Akti Grada