» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Odluka o izmeni Odluke o izradi Plana generalne regulacije mreže stanica za snabdevanje gorivom

Akti Grada
1

Odluka o izmeni Odluke o izradi Plana generalne regulacije mreže javnih garaža

Akti Grada
1

Plan generalne regulacije dela naselja Karaburma: I i III zona, na teritoriji opštine Palilula

Akti Grada
35

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Stari grad

Akti Grada
37

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
38

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika

Akti gradskih opština Voždovac
38

Rešenje o verifikaciji mandata odborniku Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
39

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
39

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
39

Odluka o budžetu opštine Voždovac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
43

Odluka o završnom računu budžeta opštine Voždovac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
46

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
47

Odluka o poveravanju poslova postavljanja i upravljanja (korišćenja) privremenih objekata – kioska JP „Poslovni prostor Voždovac"

Akti gradskih opština Voždovac
47

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Voždovac
47

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta za zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Voždovac
47

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta za kulturu i informisanje

Akti gradskih opština Voždovac
48

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica sa teritorije opštine Voždovac – 48

Akti gradskih opština Voždovac
48

Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
48

Odluka o završnom računu gradske opštine Savski venac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
62

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Stari grad za 2006. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
66

Odluka o raspisivanju izbora za savete mesnih zajednice na području gradske opštine Obrenovac (III mesnu zajednicu Obrenovac i Mesnu zajednicu Rvati)

Akti gradskih opština Obrenovac
67

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Parking servis" Obrenovac o dopuni cenovnika usluga za prenos vozila specijalnom dizalicom „pauk" sa Odlukom 67

Akti gradskih opština Obrenovac
67

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
67

Odluka o završnom računu budžeta opštine Surčin za 2006. godinu

Akti gradskih opština Surčin
71

Odluka o izradi Prostornog plana opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
71

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela radne zone Surčin – Dobanovci za područje između regionalnog puta R-267 i kanala Galovica u Dobanovcima, opština Surčin

Akti gradskih opština Surčin
72

Rešenje o obrazovanju Komisije gradske opštine Surčin za rešavanje stambenih potreba boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca 72

Akti gradskih opština Surčin
72

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje poljoprivredne delatnosti i zanatskih usluga „Agrar – Surčin"

Akti gradskih opština Surčin