» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 98-2024, izdat 2024-07-01
veličina 712.29 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „Parking servis” na Cenovnik usluga za parkiranje vozila i prenos nepropisno parkiranih vozila sa Cenovnikom

Akti Grada
7

Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2007. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
13

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Zvezdara za 2006. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
19

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izdavanja u zakup poslovnih prostorija, kojima upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
20

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
20

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
20

Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2007. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2006. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
35

Odluka o budžetu opštine Čukarica za 2007. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
39

Odluka o završnom računu budžeta opštine Čukarica za 2006. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
46

Rešenje o prestanku mandata odborniku u Skupštini opštine Grocka Milici Krantić

Akti gradskih opština Grocka
46

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini opštine Grocka Ivani Nešić

Akti gradskih opština Grocka
46

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
47

Rešenje o davanju saglasnosti na razrešenje zamenika predsednika opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
47

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
47

Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje zamenika predsednika opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
47

Rešenje o razrešenju članova Opštinskog veća opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
47

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
48

Rešenje o razrešenju načelnika Opštinske uprave opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
48

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
48

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
48

Odluka o završnom računu budžeta opštine Grocka za 2006. godinu

Akti gradskih opština Grocka
57

Izveštaj o ostvarenju prihoda i primanja i izvršenju rashoda i izdataka budžeta opštine Grocka za 2006. godinu

Akti gradskih opština Grocka
58

Odluka o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
60

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Grocka za 2007. godinu

Akti gradskih opština Grocka
61

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
73

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima, načinu držanja i zaštite domaćih životinja na teritoriji opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
73

Odluka o prihvatanju udela i osnivačkih prava u Privrednom društvu „Toplifikacija” d.o.o. Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
73

Odluka o budžetu opštine Mladenovac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
80

Odluka o završnom računu budžeta opštine Mladenovac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
86

Odluka o zaduživanju opštine Mladenovac za finansiranje kapitalnih investicija za 2007. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
86

Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Mladenovac i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Mladenovac
86

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
90

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac