» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Zemun za 2020. godinu

Akti gradskih opština Zemun
30

Rešenje o razrešenju člana Izdavačkog saveta „Zemunskih novina” i izboru novog člana Saveta

Akti gradskih opština Zemun
30

Rešenje o razrešenju člana Komisije za administrativna i mandatna pitanja i izboru novog člana Komisije

Akti gradskih opština Zemun
31

Rešenje o razrešenju člana Komisije za dodelu priznanja Gradske opštine i izboru novog člana Komisije

Akti gradskih opština Zemun
31

Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
31

Odluka o potvrđivanju mandata odbornici u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
31

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Grocka za 2021. godinu

Akti gradskih opština Grocka
53

Odluka o izmeni Odluke o Upravi Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
54

Odluka o načinu finansiranja programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
57

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Grocka za 2020. godinu

Akti gradskih opština Grocka
77

Rešenje o imenovanju Komisije za planove Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
77

Rešenje o konstatovanju prestanka mandata direktorki JP za razvoj Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
77

Rešenje o imenovanju direktora JP za razvoj Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
78

Rešenje o konstatovanju prestanka mandata direktorki JP „Pijace i zelenilo” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
78

Rešenje o imenovanju direktora JP „Pijace i zelenilo” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
78

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora JP „Pijace i zelenilo” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
78

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JP „Pijace i zelenilo” Grocka

Akti gradskih opština Grocka