» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom radiodifuznom preduzeću „Studio B” na „Sporazum o merilima, kriterijumima i postupku za smanjenje broja zaposlenih u Javnom radiodifuznom preduzeću „Studio B” čiji je osnivač Grad Beograd, usled tehnološ kih, ekonomskih i organizacionih promena” sa Sporazumom

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Pogrebne usluge” na cenovnik usluga sa Cenovnikom

Akti Grada
6

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
6

Odluka o budžetu opštine Zemun za 2007. godinu 6

Akti gradskih opština Zemun
14

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o razreš enju i imenovanju Izborne komisije opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
14

Rešenje o imenovanju zamenika glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
14

Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2007. godinu

Akti gradskih opština Palilula
22

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Palilula

Akti gradskih opština Palilula
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove kulture „Braća Stamenković – Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
23

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
24

Odluka o budžetu opštine Rakovica za 2007. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
29

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
29

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Rakovica
30

Rešenje o imenovanju direktora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
30

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika i članova Upravnog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
30

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika i članova Upravnog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o proširenju delatnosti Javnog preduzeća „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Odluke o cenama usluga JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
31

Rešenje o izboru predsednika opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
31

Rešenje o razrešenju članova Opštinskog veća

Akti gradskih opština Barajevo
31

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća

Akti gradskih opština Barajevo
31

Rešenje o razrešenju zamenika načelnika Opštinske uprave

Akti gradskih opština Barajevo
32

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave

Akti gradskih opština Barajevo
32

Odluka o budžetu opštine Barajevo za 2007. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
39

Odluka o završnom računu budžeta opštine Barajevo za 2006. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
51

Odluka o javnom građevinskom zemljištu na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
51

Odluka o određivanju urbanističkih planova i delova urbanističkih planova koji se mogu primenjivati do donošenja novih urbanističkih planova 51

Akti gradskih opština Barajevo
52

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji organa i radu opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
53

Program davanja u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini

Akti gradskih opština Barajevo
53

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama gradske opštine Barajevo za period 2007–2012. godina

Akti gradskih opština Barajevo
56

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama lica koja bira, postavlja i imenuje Skupština opštine

Akti gradskih opština Barajevo
56

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativno-mandatne komisije

Akti gradskih opština Barajevo