» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti Grada
1

Odluka o dodeli naziva skveru na teritoriji gradske opštine Vračar

Akti Grada
1

Odluka o dodeli naziva parku na teritoriji gradske opštine Vračar

Akti Grada
2

Odluka o dodeli naziva prolazu na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti Grada
2

Odluka o podizanju spomenika „Alaski krst”

Akti Grada
2

Odluka o podizanju spomenika Dušanu Radoviću

Akti Grada
2

Odluka o izmeni Odluke o podizanju spomenika naučniku i pronalazaču Mihajlu Pupinu

Akti Grada
3

Odluka o podizanju spomenika poginulim borcima i umrlim ratnim vojnim invalidima u ratovima od 1991. do 1999. godine

Akti Grada
3

Odluka o otpisu potraživanja dospelih na dan 31. decembra 2018. godine po osnovu neizmirenih izvornih javnih prihoda Grada Beograda prema Privrednom društvu Kompanija „Progres” AD Beograd

Akti Grada
3

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo – Beograd” Beograd

Akti Grada
4

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” Beograd

Akti Grada
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”

Akti Grada
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Gradskog veća Grada Beograda

Akti Grada
5

Rešenje o izboru člana Gradskog veća Grada Beograda

Akti Grada
6

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda

Akti Grada
6

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda

Akti Grada
6

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Malog pozorišta „Duško Radović”

Akti Grada
6

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Malog pozorišta „Duško Radović”

Akti Grada
6

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta „Zvezdara teatar”

Akti Grada
7

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta „Zvezdara teatar”

Akti Grada
7

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Sava centar”

Akti Grada
7

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Sava centar”

Akti Grada
7

Rešenje o utvrđivanju prestanka obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje javnim putevima grada Beograda „Putevi Beograda”

Akti Grada
7

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje javnim putevima grada Beograda „Putevi Beograda”

Akti Grada
8

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan tehnologije”, Beograd

Akti Grada
8

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan tehnologije”, Beograd

Akti Grada
9

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Gradskog zavoda za veštačenje

Akti Grada
10

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Gradskog zavoda za veštačenje

Akti Grada
10

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Akti Grada
30

Zaključak o ispravci Odluke o završnom računu budžeta Grada Beograda za 2020. godinu

Akti Grada