» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Kolektivni ugovor kod poslodavca Urbanističkog zavoda Beograda JP

Akti Grada
10

Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
19

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
19

Odluka o stavljanju van snage Dopune Odluke SO Savski venac o uslovima za pripajanje zajednič kih prostorija u stanove na teritoriji opštine Savski venac za 1994. godinu br. 06-19/94-I-01 od 23. juna 1994. godine, u delu koji se odnosi na član 5. tačku 23. tabelarnog pregleda („Službeni list grada Beograda”, broj 11/94)

Akti gradskih opština Savski venac
21

Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Akti gradskih opština Savski venac
21

Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
21

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
21

Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
21

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o obrazovanju Izborne komisije gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
22

Ispravka Rešenja o imenovanju školskog odbora Medicinske škole „Beograd”, Beograd

Ispravke
22

Ispravka Rešenja o određivanju naziva ulica na teritoriji gradske opštine Surčin

Ispravke