» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
1

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
1

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
2

Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja likvidacionog upravnika Javnog preduzeća „Agrar – Surčin” u likvidaciji

Akti gradskih opština Surčin
2

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
2

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
2

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
2

Rešenje o imenovanju vršioca direktora Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
3

Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Surčin za period januar–jun 2021. godine sa izveštajem

Akti gradskih opština Surčin
57

Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Pogrebne usluge” Beograd

Кolektivni ugovori
58

Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP „Beogradska tvrđava”

Кolektivni ugovori
58

Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo – Beograd”, Beograd

Кolektivni ugovori
59

Ispravka Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Nikola Tesla”, Beograd

Ispravke