» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Beograda– –

Akti Grada
2

Odluka o upotrebi imena, grba i zastave Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Odluka o izmeni Odluke o grbu i zastavi Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora broj 456-02 od 10. septembra 2021. godine o izmenama i dopunama Plana i programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” Beograd za 2021. godinu sa očekivanim ostavarenjem Plana i programa poslovanja u 2020. godini

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Odluka o prestanku mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje je izabrana

Akti gradskih opština Savski venac
9

Odluka o potvrđivanju mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
9

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
10

Rešenje o imenovanju direktorke Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
10

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan”

Akti gradskih opština Savski venac
10

Rešenje o davanju saglasnosti za raspisivanje i sprovođenje konkursa za imenovanje direktora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan”

Akti gradskih opština Savski venac
10

Odluka o izmeni Statuta Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o razrešenju predsednika, člana i zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
11

Rešenje o imenovanju predsednika, člana i zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
11

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
11

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
11

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Sportske organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
11

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Sportske organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
12

Odluka o izmeni Odluke o načinu finansiranja programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
12

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativne komisije GO Grocka

Akti gradskih opština Grocka
12

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Komisije za planove Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
12

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Cenovnika usluga JP Surčin–gas za fizička i pravna lica sa Odlukom i Dopunom Cenovnika

Akti gradskih opština Surčin