» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Beograda sa javnim pozivom

Akti Grada
10

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
10

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
11

Rešenje o imenovanju direktorke ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Prvi rebalans Programa poslovanja JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
11

Odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
13

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
14

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
14

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
15

Aneks broj 2 Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javno preduzeće „Gradsko stambeno” Beograd

Кolektivni ugovori
15

Aneks I. Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće „Beograd-put”

Кolektivni ugovori
16

Aneks 1. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Urbanističkog zavoda Beograda JUP

Кolektivni ugovori
16

Aneks I. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

Кolektivni ugovori
16

Aneks I. Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP „Infostan tehnologije”

Кolektivni ugovori
17

Aneks I. Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP „Putevi Beograda”

Кolektivni ugovori