» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području Grada Beograda u periodu od 1. novembra 2021. godine do 1. aprila 2022. godine (u zimskim uslovima)

Akti Grada
2

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo privredne zone uz planiranu deonicu auto-puta E-75 i E-70 Dobanovci – Bubanj Potok,gradska opština Voždovac

Akti Grada
4

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za područje blokova C2, C3, C6-9, za Blok 2,gradska opština Zvezdara

Akti Grada
5

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije naselja Velika Moštanica, gradska opština Čukarica

Akti Grada
6

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije naselja Rušanj, dela državnog puta IB reda broj 22 (Ibarske magistrale) i privredne zone uz državni put IB reda broj 22 (Ibarsku magistralu), gradska opština Čukarica

Akti Grada
8

Rešenje Veća gradske opštine Mladenovac broj IV-00-06-4-35/1/2021 od 29. septembra 2021. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
8

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu o Trećoj izmeni i dopuni Cenovnika usluga Preduzeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
10

Aneks I Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće „Beogradski vodovod i kanalizacija”

Akti Grada
10

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace” Beograd

Akti Grada