» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Savski venac

Akti Grada
1

Odluka o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Čukarica

Akti Grada
1

Odluka o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Palilula

Akti Grada
2

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Centra dečjih letovališta i oporavilišta Grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog vodo-privrednog preduzeća„Beogradvode”

Akti Grada
3

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo – Beograd”

Akti Grada
3

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća GSP „Beograd”

Akti Grada
3

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” Beograd

Akti Grada
4

Odluka o zaduženju Grada Beograda za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

Akti Grada
5

Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Holding kompanije Pamučni kombinat „Yumco” a.d. Vranje

Akti Grada
6

Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Akcionarskog društva Ikarbus – fabrika autobusa i specijalnih vozila Beograd (Zemun), PIB: 100001628 MB: 07739494, sa stanjem duga na dan 31. avgusta 2016. godine, sa kamatom do dana 23. oktobra 2018. godine i sa stanjem duga na dan 31. marta 2019. godine, sa kamatom do dana 9. jula 2020. godine

Akti Grada
7

Odluka o prihvatanju akcija bez naknade izdavaoca Korporacije „FAP” a.d. Priboj od Republike Srbije

Akti Grada
7

Treće izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2021. godinu

Akti Grada
65

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo – Beograd”

Akti Grada
65

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta „Parking servis” Beograd

Akti Grada
66

Aneks I Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće „Javno osvetljenje” Beograd

Кolektivni ugovori
66

Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP „Gradska čistoća” Beograd

Кolektivni ugovori
67

Aneks 1 Kolektivnog ugovora kod poslodavca JVP „Beogradvode”

Кolektivni ugovori
67

Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje „Ada Ciganlija” Beograd

Кolektivni ugovori
68

Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP „Beogradske elektrane”

Кolektivni ugovori
69

Aneks IV Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd”

Кolektivni ugovori