» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Rešenje o visini premije za mleko u 2007. godini 1

Akti Grada
1

Rešenje o visini premije za nabavku i odgoj prvotelkinja u 2007. godini

Akti Grada
1

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije mreže stanica za snabdevanje gorivom

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije mreže javnih garaža

Akti Grada
4

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela centralne zone Novog Beograda – deo Bloka 16, između ulica: Ušće, Bulevar Nikole Tesle i javne zelene površine uz Bulevar Mihaila Pupina

Akti Grada
5

Pokazatelj rasta cena na malo u julu 2007. godine

Akti Grada
5

Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji organa i radu opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
6

Odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
10

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama lica koja bira, postavlja i imenuje Skupština opštine

Akti gradskih opština Barajevo
10

Rešenje o izboru savetnika predsednika opštine

Akti gradskih opština Barajevo
11

Rešenje o izboru savetnika predsednika opštine

Akti gradskih opština Barajevo
11

Rešenje o dopuni Rešenja o izboru članova Administrativnomandatne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
11

Rešenje o dopuni Rešenja o izboru radnih tela Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
11

Rešenje o imenovanju članova Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti borač ko-invalidske zaštite

Akti gradskih opština Barajevo
12

Rešenje o imenovanju Komisije za obeležavanje Dana opštine i slave opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
12

Rešenje o obrazovanju Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji

Akti gradskih opština Barajevo
12

Rešenje o promeni naziva ulice na teritoriji Mesne zajednice „Barajevo” – gradska opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
12

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „10. oktobar” Barajevo na Odluku o cenama pijačnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Barajevo
12

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „10. oktobar” Barajevo na Odluku o cenama zakupa pijačnog prostora na Zelenoj pijaci u Barajevu sa Odlukom

Akti gradskih opština Barajevo
13

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije dela naselja Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac