» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog preduzeća „Gradsko stambeno”

Akti Grada
1

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku i članovima Komisije za planove opštine Lazarevac i o imenovanju predsednika i članova Komisije za planove opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
1

Plan detaljne regulacije za deo naselja Zvečka 1 u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program prihoda i ulaganja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine gradske opštine Lazarevac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje sa finansijskim planom za 2007. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
2

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Upravnog odbora JP Direkcija za građevinsko zemljiš te, planiranje i izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora JP Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija”

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Rešenje o imenovanju Nadzornog organa Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija”

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Odluka o pripremanju plana detaljne regulacije za prostor između ulica: Milosava Vlajića, Vojvode Putnika, Živomira Savkovića i Janka Katića u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
4

Odluka o prestanku rada Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Mladenovac
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
5

Akti gradskih opština Obrenovac
10

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca o izmeni i dopuni Cenovnika usluga na dane vašara poljoprivredne mehanizacije

Akti gradskih opština Obrenovac
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca o izmeni i dopuni Cenovnika proizvoda i usluga stavkom – rad mini rovokopača

Akti gradskih opština Obrenovac
11

Rešenje o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju popusta i zaračunavanju zakonske zatezne kamate za korisnike osnovnih komunalnih proizvoda i usluga Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca sa odlukama

Akti gradskih opština Obrenovac
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju cena osnovnih komunalnih proizvoda i usluga Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju popusta i zaračunavanju zakonske zatezne kamate za korisnike osnovnih komunalnih proizvoda i usluga Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju popusta i zaračunavanju zakonske zatezne kamate za korisnike osnovnih komunalnih proizvoda i usluga Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenjeni Cenovnik osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga i na povećanje cena osnovnih komunalnih proizvoda i usluga Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o izmeni Rešenja o opštim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac 19

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o tehničkom regulisanju saobraćaja u ulicama na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac