» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
5

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za propise

Akti gradskih opština Surčin
34

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za budžet i finansije

Akti gradskih opština Surčin
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
35

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
35

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Programa rada Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
35

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
35

Zaključak o usvajanju Strategije lokalnog održivog razvoja gradske opštine Surčin 2021–2030. godine

Akti gradskih opština Surčin
36

Aneks III Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća „10. oktobar” Barajevo

Кolektivni ugovori