» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Beograda i Gradskoj upravi

Akti Grada
1

Rešenje o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za korišćenje garaža, garažnih mesta i boksova Javnog preduzeća „Gradsko stambeno” sa Odlukom

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između ulica: Gospodara Vučića, Vojislava Ilića, Kralja Ostoje, Bačvanske, Rada Neimara, Mahmuta Ibrahimpašića i Strumičke, granice gradske šume „Šumice” i unutrašnjeg magistralnog poluprstena, opština Voždovac

Akti Grada
3

Pokazatelj rasta cena na malo u avgustu 2007. godine

Akti Grada
4

Rešenje o prestanku mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Grocka Radiši Janićijeviću

Akti gradskih opština Grocka
4

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Grocka Zoranu Jovanoviću

Akti gradskih opština Grocka
4

Rešenje o prestanku mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Grocka Aleksandru Stojkoviću

Akti gradskih opština Grocka
4

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Grocka Emili Stanić

Akti gradskih opština Grocka
5

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
5

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
5

Odluka o prestanku statusa lokalnih puteva

Akti gradskih opština Grocka
5

Odluka o izmenama Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka