» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o budžetu Grada Beograda za 2022. godinu

Akti Grada
96

Odluka o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2022. godini

Akti Grada
101

Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Beograda

Akti Grada
107

Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Akti Grada
110

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
111

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
111

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite

Akti Grada
112

Odluka o izmeni Odluke o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
112

Odluka o izmeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
113

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu

Akti Grada
114

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
114

Odluka o dopuni Odluke o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
114

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
115

Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beograda

Akti Grada