» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o raspisivanju javnog poziva sa sufinansiranje mere energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Beograda – na području gradske opštine Palilula sa javnim pozivom

Akti Grada
4

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
5

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Odluka o budžetu Gradske opštine Palilula za 2022. godinu

Akti gradskih opština Palilula
28

Rešenje o imenovanju sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Palilula u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Palilula
28

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Centra za kulturu „Vlada Divljan”

Akti gradskih opština Palilula
29

Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
29

Odluka o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2022. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
45

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata u oblasti kulture sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
46

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata udruženja sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
46

Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
46

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
47

Rešenje o razrešenju dva člana i dva zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
47

Rešenje o imenovanju dva člana i dva zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
47

Odluka o uspostavljanju saradnje između Gradske opštine Mladenovac, Grad Beograd, Republika Srbija i Opštine Pale, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Akti gradskih opština Mladenovac
48

Ispravka Odluke o izmeni Statuta Gradske opštine Čukarica

Ispravke