» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Program potreba za auto-taksi prevozom u gradu Beogradu za 2008. godinu

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Cenovnika usluga Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” sa Odlukom o izmeni i dopuni Cenovnika

Akti Grada
2

Poslovnik o radu Socijalno-ekonomskog saveta grada Beograda

Akti Grada
5

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
5

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije za naselje Busije, opština Zemun

Akti Grada
6

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije za naselje Grmovac, opština Zemun

Akti Grada
7

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije bloka između ulica: Paunove, Radomira Markovića i Bulevara oslobođenja, opština Voždovac

Akti Grada
8

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije za komercijalnu zonu zapadno od Ibarske magistrale, opština Čukarica

Akti Grada
9

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije naselja Krnjača, opština Palilula

Akti Grada
10

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije naselja Savska i Jezerska terasa, opština Čukarica

Akti Grada
11

Pokazatelj rasta cena na malo u januaru 2008. godine

Akti Grada
12

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Voždovac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
13

Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima JP „Poslovni prostor – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
14

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Voždovac
14

Odluka o uspostavljanju saradnje gradske opštine Zemun i opštine Al-Ram, Istočni Jerusalim, država Palestina

Akti gradskih opština Zemun
14

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji i radu organa opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
15

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
15

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2008. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
18

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Rakovica
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta JP „Poslovni centar – Rakovica” sa Odlukom

Akti gradskih opština Rakovica
18

Odluka o zvanju počasni građanin Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Rešenje o prestanku dužnosti zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Rešenje o imenovanju direktora Fonda za zaštitu životne sredine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Rešenje o promeni naziva ulica u KO Varoš Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Rešenje o određivanju naziva ulice u KO Varoš Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za deo naselja Zvečka, Rvati, Petlovo brdo i Zabrežje u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
22

Rešenje o angažovanju Jelene Luetić na stalni rad u Opštinskom veću

Akti gradskih opština Obrenovac
23

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Obrenovac” iz Obrenovca na Odluku Upravnog odbora o izmenama i dopunama Cenovnika proizvoda i usluga i Odluku Upravnog odbora o odobravanju popusta na cenu iznošenja smeća za vlasnike stambenog prostora koji ne služi kao stalno mesto stanovanja i poslovnog prostra koji nije u funkciji, sa odlukama

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene pijačnog reda na zelenoj i stočnoj pijaci i vašaru poljoprivredne mehanizacije i opreme u Obrenovcu sa Izmenama pijačnog reda

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o povećanju cena osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Obrenovac sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o dopuni Cenovnika ostalih komunalnih proizvoda i usluga Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Obrenovac sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o povećanju cena osnovnih komunalnih usluga JKP „Toplovod”, Obrenovac sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Pravilnik o definisanju tehničkih uslova za preuređenje i proširenje tipskih objekata na Otvorenom tržnom centru u Obrenovcu u ulici Cara Lazara bb

Akti gradskih opština Obrenovac