» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 32-2023, izdat 2023-05-22
veličina 295.29 Kb
1

Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
2

Odluka o obrazovanju opštinske Komisije za procenu štete nastale nakon elementarnih i drugih nepogoda na teritoriji gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
3

Odluka o budžetu Gradske opštine Rakovica za 2022. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
36

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
36

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju stalnih i povremenih radnih tela Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
36

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
36

Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
37

Rešenje o davanju saglasnosti na JP „Poslovni centar – Rakovica” na Odluku o usvajanju Programa poslovanja za 2022. godinu i Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta Gradske opštine Rakovica za 2022. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
37

Rešenje o davanju saglasnosti Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica na Odluku o usvajanju Plana i programa rada i Plana rashoda i izdataka za 2022. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
37

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica za 2022. godinu sa Godišnjim planom

Akti gradskih opština Rakovica