» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u Gradskoj opštini Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o budžetu Gradske opštine Vračar za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Akti gradskih opština Vračar
19

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove Centar za obrazovanje i kulturu „Božidarac 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
20

Odluka o usvajanju Plana postavljanja privremenih objekata na području gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
22

Odluka o okončanju likvidacije ustanove Narodni univerzitet „Božidar Adžija” – u likvidaciji

Akti gradskih opština Vračar
22

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Vračar
23

Odluka o budžetu Gradske opštine Novi Beograd za 2022. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
42

Odluka o dopuni Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
42

Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i lica drugih migrantskih grupa u gradskoj opštini Novi Beograd za period 2022–2025.

Akti gradskih opština Novi Beograd
57

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Novi Beograd
57

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beorad

Akti gradskih opština Novi Beograd
58

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac