» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o dopuni Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti Grada
1

Odluka o izradi plana generalne regulacije za izgradnju elektroenergetske mreže i objekata naponskog nivoa 10/35/110 KNj u Beogradu

Akti Grada
2

Odluka o izradi plana detaljne regulacije „Ada Ciganlija”

Akti Grada
3

Odluka o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća „Hipodrom Beograd”, Beograd, u Javno preduzeće „Hipodrom Beograd”, Beograd

Akti Grada
4

Odluka o organizovanju Društvenog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode” u Javno vodoprivredno preduzeće „Beogradvode”

Akti Grada
6

Odluka o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća za kulturno-umetničke delatnosti „Pozorište Dadov”, Beograd u ustanovu kulture Omladinsko pozorište „Dadov”, Beograd

Akti Grada
7

Odluka o podizanju spomen-obeležja kralju Petru I Karađorđeviću

Akti Grada
8

Rešenje o promeni naziva ulica na teritoriji gradskih opština Voždovac, Zemun, Novi Beograd i Palilula

Akti Grada
9

Rešenje o stavljanju pod zaštitu prirodnog dobra „Bukva na Dedinju”

Akti Grada
10

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Doma zdravlja „Savski venac”

Akti Grada
11

Rešenje o razrešenju Gradske izborne komisije

Akti Grada
11

Rešenje o imenovanju Gradske izborne komisije

Akti Grada
12

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju osnovnih škola u Beogradu

Akti Grada
19

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju srednjih škola u Beogradu

Akti Grada
21

Rešenje o utvrđivanju cena auto-taksi prevoza putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
23

Izveštaj o radu građanskog branioca za grad Beograd za 2007. godinu

Akti Grada
30

Pokazatelj rasta cena na malo u februaru 2008. godine

Akti Grada
30

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Čukarica za 2008. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
35

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
35

Ispravka Pravilnika o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na javnoj površini

Ispravke