» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za 2022. godinu

Akti Grada
12

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo bloka između ulica Užičke, Krajiške, Kačaničke i Iličićeve, gradska opština Savski venac

Akti Grada
13

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
13

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
14

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
14

Odluka o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
15

Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Saveta za građevinske i komunalne poslove Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
16

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan poslovanja Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod” za 2022. godinu, sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
16

Rešenje o prestanku mandata načelnika Uprave Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
16

Rešenje o postaljenju v. d. načelnika Uprave Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
17

Ispravka Kolektivnog ugovora kod poslodavca Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

Ispravke