» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Odluka o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Gradske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti Grada
3

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2022. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
18

Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Voždovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Voždovac
19

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
20

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora JP „Poslovni centar – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
21

Odluka o dopuni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
22

Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Palilula u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Palilula
22

Odluka o razrešenju i imenovanju članova Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Barajevo
24

Rešenje o davanju saglasnosti na Prvi rebalans Programa poslovanja JKP „10. oktobar” Barajevo za 2022. godinu

Akti gradskih opština Barajevo