» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Odluka o raspisivanju Izmene broj 1 javnog poziva sa sufinansiranje mere energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Beograda – na području gradske opštine Palilula sa Izmenom broj 1 javnog poziva

Akti Grada
2

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Vračar
3

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje učenika koji su na gradskim (okružnim), republičkim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade

Akti gradskih opština Vračar
3

Odluka o utvrđivanju sadržaja i vrednosti finansijske pomoći za decu i porodicu iz budžeta Gradske opštine Vračar za 2022. godinu

Akti gradskih opština Vračar
4

Odluka o utvrđivanju iznosa za nagrađivanje učenika u 2022. godini koji su na gradskim (okružnim), republičkim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade

Akti gradskih opština Vračar
5

Odluka o vrsti, obimu i kriterijumima za nagrađivanje učenika i studenata iz budžeta Gradske opštine Vračar za 2022. godinu

Akti gradskih opština Vračar
6

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti sporta od značaja za gradsku opštinu Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Odluka o izmenama Odluke o pravu na novogodišnju novčanu čestitku majci prvorođene devojčice i prvorođenog dečaka rođenih 1. januara

Akti gradskih opština Zemun
7

Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Zemun u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Zemun
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
8

Poslovnik o radu Izborne komisije Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
11

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
12

Odluka o izmeni Odluke o nagradama Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
12

Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Rešenje o izboru člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Rešenje o izboru člana Saveta za budžet i finansije Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o trećoj promeni Statuta Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac, sa Finansijskim planom za 2022. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac za 2022. godinu sa Finansijskim planom

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za kulturu Lazarevac sa Finansijskim planom prihoda i rashoda za 2022. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Toplifikacija” Lazarevac za 2022. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Opštinske izborne komisije Gradske opštine Mladenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Mladenovac