» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Odluka o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti Grada
1

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”

Akti Grada
2

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Privrednog društva „Gradski centar za fizičku kulturu” d.o.o

Akti Grada
2

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Privrednog društva Sportski centar „Tašmajdan” d.o.o

Akti Grada
3

Odluka o prestanku važenja Odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje „Ada Ciganlija” Beograd broj 3-47/20-S od 3. marta 2020. godine

Akti Grada
3

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje „Ada Ciganlija” Beograd

Akti Grada
3

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” Beograd

Akti Grada
4

Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Privrednog društva za proizvodnju namenskih proizvoda „PPT – namenska” AD Trstenik, sa stanjem glavnog duga na dan 31. decembra 2016. godine i otpisu kamate na dan 31. decembra 2016. godine i otpisu pripadajuće kamate na glavni dug od 1. januara 2017. godine do 8. februara 2022. godine

Akti Grada
5

Izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2022. godinu

Akti Grada
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”

Akti Grada
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske pijace” Beograd

Akti Grada