» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Cenovnika usluga Javnog preduzeća „Sava centar”, sa Odlukom

Akti Grada
2

Kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti u Beogradu, sa Izjavom o pristupanju

Akti Grada
3

Uputstvo za sprovođenje postupka izbora odbornika Skupštine opštine Voždovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Voždovac
8

Poslovnik Opštinske izborne komisije opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
10

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Barajevo za 2008. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
16

Odluka o utvrđivanju zona za naplatu komunalne takse za teritoriju opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
16

Odluka o postavljanju spomen-ploča u Meljaku i Guncatima

Akti gradskih opština Barajevo
16

Zaključak o davanju saglasnosti na Plan i program Centra za kulturu, Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Poslovnik o radu Opštinske izborne komisije opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
18

Pravila o načinu provere autentičnosti potpisa birača

Akti gradskih opština Barajevo
19

Uputstvo za sprovođenje propisa o izboru odbornika u Skupštinu gradske opštine Barajevo, sa obrascima

Akti gradskih opština Barajevo
61

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor”, Obrenovac o izmenama i dopunama Odluke o zoniranju i utvrđivanju visine zakupnina za zidani poslovni prostor, sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
62

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor”, Obrenovac o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u Otvorenom tržnom centru „Obrenovac”, sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
62

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor”, Obrenovac o zoniranju i utvrđivanju visine zakupnina za privremene objekte i objekte za oglašavanje kojima upravlja JP „Poslovni prostor”, Obrenovac, sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac