» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu „Zvezdara teatar”

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Kulturnom centru Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Malom pozorištu „Duško Radović”

Akti Grada
2

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
11

Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Javnog preduzeća Kablovska distribucija, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
12

Odluka o promeni pravne forme Javnog preduzeća Kablovska distribucija, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
13

Odluka o imenovanju članova organa Privrednog društva „Kablovska distribucija Surčin”d.o.o. Beograd – Surčin

Akti gradskih opština Surčin
14

Odluka o obavljanju poslova eksterne revizije završnog računa budžeta Gradske opštine Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
14

Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Gradske opštine Surčin u nazivu Privrednog društva „Kablovska distribucija Surčin” d.o.o. Beograd – Surčin

Akti gradskih opština Surčin
14

Rešenje o razrešenju v. d. direktora, predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Kablovska distribucija, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
15

Zaključak o usvajanju Procene rizika od katastrofa na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin