» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližem uređivanju načina i procedure planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke, praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci i načina planiranja i sprovođenja nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Beogradskom dramskom pozorištu

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu „Puž”

Akti Grada
2

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda – pešačke zone

Akti Grada
2

Pokazatelj povećanja cena u martu 2022. godine

Akti Grada
3

Program unapređenja socijalne zaštite na teritoriji gradske opštine Vračar u 2022. godini

Akti gradskih opština Vračar
6

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP 1/22

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22

Akti gradskih opština Zvezdara
20

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
20

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
21

Rešenje o prestanku mandata v.d. načelnice Uprave Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
21

Rešenje o postavljenju načelnice Uprave Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
21

Odluka o usvajanju Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine sa Pravilnikom

Akti gradskih opština Surčin
24

Odluka o usvajanju Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP 1/22 sa Pravilnikom

Akti gradskih opština Surčin
31

Odluka o usvajanju Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22 sa Pravilnikom

Akti gradskih opština Surčin
39

Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o izmenama i dopunama Cenovnika JP „Surčin” sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
41

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
42

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija