» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o usvajanju godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara” u likvidaciji za period od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara u likvidaciji” za 2021. godinu sa stanjem na dan 31. decembar 2021. godine

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Tima za praćenje, izveštavanje i evaluaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja romske populacije na teritoriji gradske opštine Zvezdara za period 2021– 2023. godine

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” Beograd za 2022. godinu sa očekivanim ostvarenjem plana i programa poslovanja u 2021. godini

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Treća izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2022. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti

Akti gradskih opština Obrenovac
34

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP 1/22

Akti gradskih opština Obrenovac