» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Teatru Vuk

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Dečjem kulturnom centru Beograd

Akti Grada
1

Odluka o usvajanju godišnjeg likvidacionog izveštaja Centra za kulturu i sport „Šumice” – u likvidaciji za 2021. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
2

Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
2

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar – Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
35

Odluka o pokretanju postupka izrade plana razvoja Gradske opštine Stari grad za period od 2023. godine do 2030. godine

Akti gradskih opština Stari grad
36

Rešenje o prestanku funkcije vršiocu dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
36

Rešenje o prestanku mandata članu Upravnog odbora „Starogradske fondacije”

Akti gradskih opština Stari grad
36

Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja lokalnog ombudsmana gradske opštine Stari grad za 2021. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
36

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
44

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
51

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije porodičnih kuća JP 1/22

Akti gradskih opština Lazarevac
57

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22

Akti gradskih opština Lazarevac